Hem

PS19 PRESENTERAR:

Tema: MAKT

 

Makt är en aspekt av våra individuella liv, samhälleliga strukturer och vårt sätt att förhålla oss till varandra. Makt är en del av vår profession, ett fenomen vi förhåller oss till när vi möter individer och grupper samt något som påverkar fältet vi verkar inom. För vissa symboliserar makt ett medel – för andra en brist på tillgångar. Maktordningar ger oss olika möjligheter till makt över våra egna liv, och andras. Olika maktaspekter och maktordningar relaterar till och påverkar varandra i komplexa system som vi dagligen verkar i och måste förhålla oss till. Därför vill vi också uppmärksamma dem i samband med PS19.

 

Med årets tema vill vi utmana Sveriges psykologstudenter att fundera över olika aspekter av makt som begrepp. Vi vill bjuda in till reflektion och uppmuntra aktion. Vad vill vi som yrkeskår förändra? På vilka sätt kan psykologstudenter göra skillnad, gemensamt och i våra framtida yrkesroller? Hur kan vi vara ödmjuka inför, förstå och arbeta med den makt som kommer till uttryck i relation till de vi möter? Kan vi genom psykologin gemensamt göra anspråk på att utveckla några av de normer som präglar samhället idag? Vi som står bakom PS19 vill bjuda in till en kongress som kan uppmuntra ett intresse för och en plattform att diskutera dessa frågor.

 

Varmt välkommen till PS-kongressen 2019.

VÄLKOMMEN!

Varmt välkommen till PS19 i Lund!

 

Det är med stor glädje som vi bjuder in till Sveriges största kongress för psykologstudenter och PTP-psykologer

3-5 maj 2019 i Lund.

Ta tillfället att få uppleva en kongress fylld med tankeväckande föreläsningar, intressanta utställare och spännande möten. PS19 är ett gyllene tillfälle att möta andra psykologstudenter, PTP-are och framtida arbetsgivare och kollegor.

Vi hoppas att du ska trivas och lära känna både Lund, varandra, och psykologins fantastiska värld under denna  festliga helg!

 

 

Vart är vi på väg?

 

Vi spelade in en teaser inför släppet av stad för PS19. Filmen hade premiär under banketten på PS18 i Göteborg, och är en liten gissningslek... nu åker vi!

PS19 Lund

Copyright. All Rights Reserved.