Partners

Partners

Här presenterar vi stolt våra samarbetspartners som gör kongressen möjlig! Samtliga sponsorer kommer du att kunna prata med på vår arbetsmarknadsmässa!

Frågor gällande sponsorer? Kontakta: partners@ps19.se 

GULDSPONSOR

Sveriges Psykologförbund är ett fackförbund och en professionsorganisation som finns till för dig som är psykolog, studerande vid psykologprogrammen eller har disputerat i psykologi och pedagogik.

 

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som ger dig trygghet, ett brett nätverk och en rad medlemsförmåner som exempelvis möjlighet att teckna förmånliga försäkringar och lån.


Sveriges Psykologförbund har fokus på dig som psykolog genom hela yrkeslivet, från studietiden till pension oavsett om du är anställd, egenföretagare, chef eller mellan jobb. Vi arbetar för att stärka psykologens roll och utveckling, och genom ditt medlemskap bidrar du i vårt fortsatta arbete.SILVERSPONSORER

Vi satsar på framtidens psykologer - Välkommen att ingå i Region Sörmlands PTP-program!


Vårt ambitiösa PTP-program erbjuder dig ett år med fokus på delaktighet, gemenskap och utveckling hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Avonova är en av Sveriges största leverantörer av företagshälsovård och organisationsutveckling. Våra 700 psykologer, läkare, sköterskor och fysioterapeuter möter dagligen över 7500 företag, myndigheter och organisationer och 700 000 medarbetare på 120 orter i hela Sverige. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre.

WeMind Psykiatri är idag Sveriges näst största vårdbolag inom psykiatrin. Vi har 17 mottagningar i 4 landsting. Vi har sammanlagt

331 medarbetare, av dessa är 113 psykologer. Vi finns till för att förbättra psykiatrin i Sverige. Det gör vi genom att fokusera på framförallt två saker: att ge patienterna de mest evidensbaserade behandlingar som finns att tillgå, och att mäta utfall/behandlingsresultat för alla patienter. WeMind vill ge patienterna en vård i världsklass och vi vill uppnå så stora behandlingsresultat per skattekrona som möjligt.

Välkommen att göra din PTP-tjänstgöring hos oss!

Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Under din PTP-tjänstgöring erbjuder vi dig gedigen handledning och regelbundna utbildnings- och utvecklingsdagar varje månad. Kontakta oss så berättar vi mer!Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare. Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att bygga ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas. Alla 7 200 som arbetar i Region Kalmar län jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för alla i länet.
Att jobba i Region Kalmar län innebär att vi gör skillnad - varje dag.

Välkommen till ett omtyckt PTP-program, med fasta kvalitetssäkrade PTP-platser! Varje termin släpper vi 8 kvalitetssäkrade fasta PTP-platser, inom psykiatri och primärvård. PTP-psykologerna följs åt under året och blir ett sammansvetsat gäng. Studierektor finns nära till hands och säkerställer en hög kvalité på programmet. Hos oss har psykologen en viktig roll och vi är stolta över verksamheter i framkant och under utveckling. 

Västra Götalandsregionen är till för människorna som lever här – för tillgången till hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och hållbar utveckling. Det är ett stort och viktigt uppdrag. För att klara det behöver vi medarbetare som brinner för sitt yrke och vill vara en del av något större. Vi är Sveriges största arbetsgivare med ungefär 55 000 medarbetare. Här finns hundratals yrken och arbetsplatser med möjlighet att utvecklas, göra karriär och byta jobb. Utan att byta arbetsgivare.


Oavsett roll är du med och gör skillnad varje dag. Hos oss kan du få både möjligheter och trygghet. För vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra.


Kom till vår monter och prata om din framtid!

I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten. Region Kronoberg ligger mitt i Småland. Vi är en av landets minsta regioner, men är det gäller resultat och kvalitet ligger vi ofta bland de främsta i nationella jämförelser.


När du gör din PTP-tjänst i Region Kronoberg inbjuds du att delta i ett gediget PTP-program med stöd från erfarna handledare och studierektorer, men också andra professioner såsom läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, m.fl. Vi tar emot PTP-psykologer på ett flertal platser inom olika verksamheter i Region Kronoberg, såsom primärvården, allmänpsykiatrin, habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin. Efter avslutad PTP-tjänst finns stora möjligheter att utvecklas vidare i professionen som psykolog.


Vårt län är känt för bland annat glas och möbler, skog och sjöar, röda stugor, Ikea, Christina Nilsson och Carl von Linné. Men Kronoberg är mycket mer än så. Här finns till exempel ett blomstrande musikliv och ett rikt kulturliv som erbjuder något för alla: teater, museer, konst och film. Det finns många möjligheter till friluftsliv, naturupplevelser och idrott. Kronoberg ligger mitt i en entreprenörsregion med småföretagande och framåtanda. Här finns kreativitet, framtidstro och livskraft!Cut-e, är världsledande inom online assessment och är en del av Aon’s Assessment Solutions. cut-e levererade över 30 miljoner testningar under 2018, och bidrar med beslutsunderlag till företag och organisationer världen över. I Sverige arbetar det enbart psykologer på cut-e och vi är mycket stolta över att få vara silversponsor till PS19I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Vårt arbete präglas av stark sammanhållning, engagerat ledarskap och en vilja att utvecklas. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Psifos verkar för goda organisatoriska förutsättningar för psykologers arbete inom förskola och skola, samt för utformning och utveckling av psykologens roll inom förskola och skola.

KRY gör det möjligt att träffa legitimerade psykologer via video, direkt i mobilen eller surfplattan. Genom digital teknik erbjuder KRY patienter från hela landet trygg vård på lika villkor under större delen av dygnet med endast några minuters väntetid.

Att bo och få omsorg hos Tjust behandlingsfamiljer är att leva ett tryggt vardagsliv, med stabila och nära relationer i behandlingsfamiljens egen hemmiljö. Behandlingsfamiljen utgör en trygg bas i vardagen för barn och ungdomar. För professionell vård, vägledning och stöttning finns ett team bestående av psykologer/psykoterapeuter, socialpedagoger, socionomer och läkare.

Natur & Kultur är ett oberoende förlag som arbetar för att möta människors behov av psykologisk kunskap i olika verksamheter och livssituationer. Vi erbjuder forskningsbaserad litteratur dels för universitets- och högskolestudier, dels för yrkesverksamma inom människovårdande yrken samt för alla som vill utvecklas på ett personligt eller professionellt plan. Läs om våra böcker på nok.se/psykologi.

BRONSSPONSORER

Modigo

Modigo AB är en erbjuder psykologiska och psykiatriska tjänster till barn, ungdomar och vuxna. Vi är specialiserade på utredning och behandling inom psykiatri samt på skolpsykologiska tjänster. Vi har fyra mottagningar dit privatpersoner från hela landet kan söka sig – Göteborg, Sundsvall, Lund och Stockholm. Vi tar emot i trivsamma lokaler och du möts av psykologer och läkare med ett genuint engagemang.


Pearson

Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska test och metoder samt arbetsminnesträning som används inom vård, skola och arbetslivet. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger, lärare och andra professionella yrkesgrupper. Pearson Assessment ingår i Pearson Inc., en brittisk utbildnings- och mediekoncern.Region Jönköping län

Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region!

PTP-programmet i Region Jönköpings län har professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets olika teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. Vi träffas en gång varje månad i seminarieform med föreläsningar och diskussioner där erfarna psykologer medverkar. Inom ramen för programmet arrangeras även studiebesök.

hogrefe

Hogrefe är en ledande distributör av psykologiska test i Europa och har funnits på marknaden i 70 år. Det svenska produktsortiment omfattar kliniska test, läs- och skrivdiagnostiska instrument samt arbetspsykologiska test. Vi publicerar test i nära samarbete med svenska forskare och testkonstruktörer med målsättning att nå ut med vetenskapligt och seriöst framtagna produkter.

åland living

Vill du också bo på världens bästa Åland? På Åland bor du mitt i havet med naturen rakt utanför arbetsplatsen. Avstånden är korta och ofta tar det bara 10 minuter från skrivbordet till stranden eller från stranden till flygplatsen. Dagliga färjor och flyg gör det enkelt att kombinera öliv med storstadspuls för den som vill. Välkommen att jobba som psykolog på världens bästa Åland. #livskvalitet

UTSTÄLLARE

YTTERLIGARE PARTNERS

Copyright. All Rights Reserved.