Föreläsare fredag

Föreläsare fredag

 

Här presenteras de föreläsare som du kommer

ha möjlighet att lyssna på under fredagen!

Fördjupande workshop

Fredag  13.00-14.15

Øystein Wicklund


The wheel of consent


The wheel of consent är en enkel men kraftfull modell för att förstå dynamiken i att ge och ta emot. Den lär oss vad det egentligen handlar om, vad det inte handlar om, hur det verkligen fungerar, hur det går att skilja på dem och varför det spelar någon roll. När vi förstår denna grundläggande dynamik förstår vi också något om våra omedvetna beteenden. Den visar våra sätt att utan samtycke stjäla, manipulera, spela roller av offer-förövare och martyr och hur vi tror oss vara berättigade till det vi vill ha. The wheel of consent lär oss också en sund väg tillbaka till samtycke och integritet.


Øystein Wicklund har utbildat sig hos grundaren av The Wheel of Consent, Dr Betty Martin. Han har de senaste två åren sett på interaktioner mellan människor i ljuset av denna lära, och integrerar den i sitt liv och sin undervisning.Han bor för tillfället i Berlin där han undervisar i en fusion av österländsk filosofi och västerländsk emotionell förståelse för att hjälpa folk att öppna upp för sin inneboende kärlek och lycka.

Studentföreläsninspass 1

Fredag  13.30-14.00

Arvid Norman


Bland spioner och psykologer


Psykologin används aktivt av stater som ett maktmedel. Ofta sker det mer eller mindre i det fördolda. Försvarsmakten och våra underrättelsetjänster är tydliga maktinstitutioner med ett uttalat psykologiskt intresse. Jag ska prata om hur psykologers kunskaper kan användas, och används, för att påverka både den egna befolkningen och andra stater. Jag kommer även att diskutera etiska aspekter utifrån psykologrollen.

Jag läser termin 9 på psykologprogrammet i Lund, där jag parallellt med programmet har studerat underrättelseanalys och freds- och konfliktvetenskap. Under våren har jag deltagit i en nationell tävling i cybersäkerhet som försvarshögskolan arrangerat i samarbete med MSB. Med mig har jag ett brinnande historie- och utrikespolitiskt intresse som genomsyrar det jag gör.

Alexander Fredriksson, Jonathan Mira & Leo Vincentsen


Hur kan jag som psykologstudent hjälpa mitt universitet?


Vi ska prata om hur du som psykologstudent har makt att förändra ditt universitet. Hur du genom samarbete med andra har möjlighet att påverka andra människors liv till det bättre och hur du inte bör vänta tills du är färdigutbildad psykolog innan du skapar skillnad. Vi tror att vi som psykologstudenter både kan och borde våga göra mer. Vi kommer att under denna spännande halvtimme visa på hur vi i Psykologisation arbetar för att nå förändring och hur vi alla har möjlighet att bidra.

Alexander, Jonathan & Leo kommer från Psykologisation, en studentdriven förening som förebygger och föreläser om psykisk hälsa på olika nivåer på universiteten i Linköping, Uppsala och Örebro. De har som ambition att hjälpa våra universitet med att förbättra den psykiska hälsan, skapa effektiva team, förebygga konflikter och skapa en god arbetsmiljö.

Hanna Locking 


Chefer – can’t live with them, can’t live without them.


Eller ja, riktigt dåliga chefer kan vi väl leva utan. Chefer har genom sina roller ett enormt inflytande över yrkesarbetande människor (mycket större än de andra medarbetarna), och en dålig chef är faktiskt en av de vanligaste orsakerna till att man säger upp sig. Lyckligtvis går detta att förebygga med rätt psykologiskt kunnande. Så hur kan vi förutsäga chefers beteenden innan de anställs? 

Hanna arbetar med chefsrekrytering för Göteborgs Stad, en av Sveriges största arbetsgivare. Med hjälp av metoden Assessment center har Hanna bedömt hundratals chefers beteenden i ”kritiska situationer” för att bedöma vilket eller vilka beteenden som sannolikt kommer att utövas av personen i framtiden – och följaktligen om sannolikheten talar för att personen kommer att bli en bra chef eller inte. Hanna har själv chefserfarenhet i eget bolag och var i fjol projektledare för PS18 Göteborg

Petra Carlsson Thyrvin & Sofia Gabinus


Missnöje med psykoterapi: Vad berättar klienter själva om att gå i terapi hos en psykologstuderande?


Alla som går i behandling hos en psykolog upplever sig inte bli hjälpta. Vi psykologer behöver veta mer om vad som gör att klienter inte förbättras eller till och med upplever skadliga effekter av terapi. Petra Carlsson Thyrvin och Sofia Gabinus har i sin examensuppsats undersökt hur klienter själva upplever missnöje med terapi hos psykologstudenter. Är du nyfiken på vad klienter inte berättar för sina terapeuter eller undrar du vad du som terapeut kan göra för att minska missnöjet? Petra och Sofia kommer att presentera vad de kommit fram till i sin examensstudie och prata om fördelarna med kvalitativa metoder.

Petra Carlsson Thyrvin och Sofia Gabinus tog examen från psykologprogrammet i januari 2019. De är intresserade av den terapeutiska relationen, makt, fenomenologi och av undersökandet av vad som gör terapier verksamma och ibland skadliga. Tillsammans är de ute efter att använda psykologin för att närma sig mänsklig motsägelsefullhet och frihet.

Ragnar Bern


Jag blev sur och ställde frågor och blev sur


Föreläsningen startar i ett tankeexperiment där mänskligheten vaknar upp en måndag och upptäcker att all psykologisk kunskap är borttrollad. Aj, det måste väl lösas. Så, vilka principer ska ledsaga återinförandet av psykologisk kunskap? Jag kommer 1) förklara varför det är psykologins viktigaste fråga, 2) gissa varför den slarvas med och 3) försöka besvara den. Till min hjälp har jag min förmätenhet, balla begrepp (smaka på ”psykologcentrerad terapi”) och för lite tid. Varmt välkommen.

PTP-psykolog, musiker, föreläsare och skribent. Finalist till lilla psykologpriset 2018. Accepterar turtagning.

Studentföreläsninspass 2

Fredag  14.30-15.00

Britta Eklöf


Att förebygga psykisk ohälsa


Psykisk ohälsa är ett ökande problem och vi bör ta alla chanser att bromsa den utvecklingen. Temat för PS19 är makt och Britta kommer dels att prata om hur vi som framtida psykologer kan använda vår professionsmakt till att förebygga psykisk ohälsa, dels om hur status, makt och pengar påverkar människors psykiska hälsa. Vi kommer att promenera mellan olika discipliner och röra oss från gener och individ, till system och ekonomi. 

Britta läser sista terminen på psykologprogrammet i Göteborg och jobbar som psykologassistent på WeMind. Hon är intresserad av vår tids folksjukdomar och hur vi kan bygga ett samhälle för att förebygga dem. Britta är även verksam inom Sveriges Psykologförbund samt driver lunchmeditationer på psykologiska institutionen tillsammans med två andra studenter. 

Vian Klass


Utmattning, hur navigera i träsket!


En stor grupp av de som jag möter i mitt arbete är människor som har hamnat i utmattning och som psykolog hjälper jag dem att hitta sunda sätt tillbaka till arbete. De här människorna hamnar i en rehabkedja där psykologen behöver navigera med läkare, Försäkringskassan och arbetsgivare. Psykologen är med andra ord beroende av andra aktörer för att hjälpa sina patienter, vilket kan leda till olika utmaningar. Hur kan psykologer arbeta med utmattningsproblematik och hur kan samarbetet med andra aktörer se ut?

Jag gör min ptp inom företagshälsa (Previa) där jag arbetar med arbets- och organisationspsykologi.

Evelina Dervisoski


Beroendets makt(löshet)


Evelina kommer att prata om narkotikaberoendets maktförhållande till den fria viljan. Vad är ett beroende rent diagnostiskt? Vem blir beroende? Vad fyller det för funktion? Hur ser beroendevården ut?

Evelina läser fjärde året på psykologprogrammet i Göteborg. Hon har erfarenhet av att arbeta på behandlingsanstalt med beroendefokus, i rättspsykiatrin på avdelning där patienter begått brott under drogutlöst psykos, samt som lekmannaövervakare. Hennes stora passion i livet är att förstå och hjälpa människor med komplex problematik.

Jakob Nilsson


Mystiska kroppsliga symptom och hur vi kan förstå (samt bota) dem


Medicinskt oförklarliga symptom (MUS) är vanliga och orsaken till många sjukvårdsbesök, framförallt på akuten. Trots detta finns låg kompetens inom sjukvården kring MUS och patienterna faller ofta mellan stolarna eller blir permanent fast i en vårdapparat som inte ger dem riktig behandling eller diagnosticering, men gärna utsätter dem för onödiga invasiva test eller behandling som inte förväntas vara till hjälp. Föreläsningen kommer vara en fördjupning av vad Jakob skrivit på Tänk Tanken (https://bit.ly/2BL0OT0) - nämligen hur man effektivt kan avgöra vad orsaken till patienters medicinskt oförklarliga symptom är samt behandla dem.

Jakob är psykologstudent på termin 7 i Lund, och till sin stora förvåning även föreläsare på denna kongress. Är för närvarande aktiv inom PS19s ledningsgrupp, Lundapsykologerna, Studentföreningen för KBT, Studentföreningen för PDT, psykologförbundets lokala studentförening och har tidigare varit studentrepresentant i både ledningsgrupp och kommitté. Har stora svårigheter att komma till skott med att läsa kurslitteratur - lyckas dock dölja det genom att under seminarier byta ämne till intresseområdet transdiagnostiska behandlingar. Dricker inte kaffe men gillar dock death metal.

Hanniel Larsson


Psykedeliska substanser - farlig narkotika eller framtida behandlingsmetod?


I takt med en ökad psykisk ohälsa är vi i behov av att utveckla redan existerande behandlingsmetoder eller hitta nya, alternativa behandlingsmetoder. Under de senaste tolv åren har forskningen kring psykedeliska ökat markant som en potentiell behandling för psykisk ohälsa, men vi vet ännu inte tillräckligt om riskerna eller fördelarna för att fastställa något. Vad innebär psykedeliska substanser egentligen? Varför verkar det fungera som en behandlingsmetod för psykisk ohälsa? Hur fungerar det? Vad är riskerna?

Mitt namn är Hanniel Larsson, jag är 25 år och studerar psykologprogrammet termin fyra på Linnéuniversitetet. Skrivande har alltid varit en central del av mitt liv, förmågan att kunna sätta sig in i andras tänkande tror jag utvecklas starkt med hjälp av historier och är en viktig del av livet i sig. Förutom att skriva är jag intresserad av forskning och vetenskap inom alla dess former, främst inom neurovetenskap och medvetandeforskning. Det viktigaste för mig är dock mina nära relationer och således lägger jag mycket tid på att umgås med mina nära och kära.

Kom och hör mig prata om hur en överkommer sina stereotyper, hur det känns att bli ifrågasatt som kvinna och ung. Jag har självt ställt mig frågan hur mycket det egentligen krävs för att bli tagen på allvar. Jag kommer ta upp hur en lyckas vara en ledare med både hög kompetens och hög värme och vilka knep en kan ta till när det känns som att en stampar på samma ställe.

Nathalie Reinholds 


Kvinnligt ledarskap - “Fake it ‘til you make it”


Kan en fakea sig till makt en inte har? Vad innebär det egentligen att ha makt och hur ska en förvalta den? Jag är en ung kvinna, nyligen fyllt 21 år och jag tänker prata om erfarenheter. Kan jag ens ha sådana? Svar JA! Jag har under mina gymnasieår suttit som ordförande i diverse olika styrelser, startat upp en elevkår från ritbordet och varit projektledare för en fritidsgård. Jag deltar i diskussionspaneler för yngre ungdomar, som söker stöd i sitt eget ledarskap. Hur lyckas jag egentligen med att vara en auktoritet i sådana situationer? Och hur viktigt är det att anpassa sig till omgivningen?Studentföreläsninspass 3

Fredag  15.30-16.00

David Nicolaidis


Evidens och makt. Match made in heaven eller omaka begreppspar?


David bjuder på en föreläsning med fokus på begreppsanalys och där evidensbegreppet granskas utifrån ett maktperspektiv. Vad menar vi med ”evidens” och ”makt”, och vilken relation kan dessa begrepp påstås ha? Kan evidens sägas utgöra ett maktredskap? Har evidensbegreppets centrala roll inom psykologisk praktik medfört att förändra maktförhållandet mellan klient och utövare, och åt vilket håll har makten i så fall förskjutits? Detta, med mera, kommer att avhandlas.

David är PTP-psykolog vid WeMind Helsingborg, f.d. Psykiatripartners. Utöver psykologprogrammet har David läst filosofi och statsvetenskap, och han publicerade sina första artiklar på ämnet evidens under pågående psykologstudier. Han har även vidareutbildat sig i Compassion-Focused Therapy genom CFT-institutet i Malmö samt i internetbaserad KBT genom Psykologpartners.

Oliver Nordh


Konsten att bli en skicklig psykolog med deliberate practice


Deliberate practice är en metod för effektiv färdighetsträning som nu börjar komma in i terapivärlden. Föreläsningen kommer bli en blixt-intro till både potentialen och begränsningarna med deliberate practice plus psykoterapi. Några frågor som kommer upp: Om du bestämmer dig för att pröva på deliberate practice, var ska du börja och vad kan du göra som student under programmets gång? Är det här med deliberate practice bara ännu en new public management-trend som ska få psykologer att leverera bättre resultat på kortare tid? Om deliberate practice väcker din nyfikenhet är du välkommen att lyssna på senaste nytt inom fältet.Jag läser sista terminen på psykologprogrammet i Göteborg och skriver min examensuppsats om deliberate practice och färdighetsträning kopplat till psykoterapi. Jag har också varit med och startat gruppen SAffT som bland annat anordnat studentledda workshops i teknisk terapiträning.


Anja Riise


Klimatkrisen ur ett psykologiskt perspektiv


Hur kan vi förstå att människor ser att världen går under, men fortfarande inte agerar? Vilka psykologiska hinder gör att inte fler människor ägnar mer tid och energi åt att lösa klimatkrisen? Hur kan vi som psykologer och medmänniskor närma oss dessa hinder? Dessa är frågor jag tycker är lika intressanta som viktiga och som jag önskar ta upp under min föreläsning. Välkomna!  

Mitt namn är Anja, jag läser T7 på psykologprogrammet vid Örebro universitet och jag är uppvuxen bland höga berg och djupa fjordar i Nord-Norge. Precis som alla andra norrmän gillar jag att gå på tur. Kring Örebro finns dock inte stort utrymme att vandra i berg, så istället ägnar jag tid åt att kolla Skam på repeat, spela squash och baka veganskt. Friluftsliv och miljöfrågor har länge stått mig nära till hjärtat. Efter att ha klivit in i psykologins värld har jag även fått upp ögonen för klimatpsykologi.

Erik Lundin


”Kunskap är makt” – Om experter och expertförakt


Är jorden platt? Beror klimatförändringar verkligen på saker mänskligheten gjort? Är vaccin ett effektivt skydd mot sjukdomar eller bara en fara för våra barn? Du vet troligtvis svaret på alla dessa frågor, men hur gör du det? Troligtvis har du inte personligen undersökt frågorna, utan istället förlitar du dig på vad andra har berättat för dig. På vad du lärt dig i skolan eller läst i tidningen, på vad ”experterna” säger i frågan. Men vad är egentligen en expert och hur vet du vilka experter som faktiskt går att lita på? I en tid med en alltmer utbredd skepsis mot experter och expertis är detta viktiga frågor som kan ha en inverkan på allt från sjukvårdspolitik till jordens öde. I denna föreläsning kommer vi undersöka dels vad som utgör en legitim expert, men också hur man bemöter expertförakt i dess diverse former.

Erik är psykologstudent på termin 4 i Lund, men har tidigare även läst till och med termin 6 på läkarprogrammet och till kandidatnivå i teoretisk och praktisk filosofi. Kandidatuppsatsen i teoretisk filosofi (som förhoppningsvis blir färdig innan året är slut) kommer att vara inom fältet kunskapsteori. Så emedan han kanske inte är en expert på den här typen av frågor är det ändå ett område som har berörts under utbildningen. Utöver detta är han även aktiv inom Lundapsykologerna och i kåren som studentrepresentant i ledningsgruppen för psykologprogrammet i Lund.

Karin Lundgren & Charlotta Hasselberg


Mer empatisk med ACT


Karin och Charlotta berättar om sin examensuppsats då de prövade effekten av en ACT-baserad intervention på deltagares fördomsfullhet och empati. Du lär dig om hur man kan se på fördomsfullhet och empati ur ett ACT-perspektiv, testa ett urval av de övningar som användes i studien och en crash course i miniatyr om ACT i grupp.Charlotta är nybakad från examen och jobbar som PTP-psykolog på Cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg. Hon har även en examen i statsvetenskap och är särskilt intresserad av hur psykologisk kunskap kan användas för att förändra arbetsmetoder, institutioner och på sikt samhället i stort. Charlotta gillar att gå vilse och grillchips.


Karin är en ganska trött småbarnsförälder med bristande impulskontroll och hundra projekt. Hon jobbar som PTP-psykolog på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö. Karin har likt Charlotta en bakgrund inom samhällsvetenskap och är intresserad av föräldraskap, utveckling, organisationspsykologi och drömmer om att författa böcker i framtiden.


Mamduh Halawa


LIKE - Psykologin bakom sociala medier


Jag släppte i höstas boken LIKE, en populärvetenskaplig bok om sociala medier. Boken är min egna granskning av forskning som finns om sociala medier. Jag delar in dess påverkan i huvudsakligen biologisk, psykologisk och kognitiv effekt på välmående och fungerande. Syftet har aldrig varit att propagera för det ena eller andra utan att försöka synliggöra hur dessa medier fungerar, hur de tjänar pengar, hur de håller vår uppmärksamhet, och vad det kan få för effekt.

Jag heter Mamduh Halawa och är 22 år gammal. Pluggar just nu på psykologprogrammet i Uppsala, termin 6. Gör denna termin min praktik på Cut-e:s kontor i London.  Gillar fotboll, att umgås med vänner, och att ogilla boken ”Omgiven av Idioter” :)

Jacob Andersson


Konstgjord vandring på Skissernas museum


Är det konstens fel att vi är så arga? Rundturen kommer handla om en del av de debatter som har kretsat kring museets verk. Hur färgen gul upprörde en kyrkoförsamling och allmänhetens reaktion på Sveriges starkaste kvinna. Tillsammans ska vi diskutera om dessa frågor säger någonting om personerna som uttryckt dem och vilka frågor ställer vi oss idag.

Mitt namn är Jacob, jag läser femte terminen på psykologprogrammet i Lund. I drygt ett år jobbade jag på Skissernas museum som studentguide. Förutom att bli bästis med Lunds alla kulturtanter fick jag några favoriter bland museets utställda föremål. Dessa skulle jag gärna vilja visa.


Copyright. All Rights Reserved.