INLEDNINGS VIS SÅ VILL ÖDMJUKAST TACKA ALLA INBLANDADE

Tack för en fantastisk PS-kongress!

Utan alla er fina psykologstudenter, PTP-are, föreläsare, partners, funktionärer och medlemmar i projektgruppen hade PS19 Lund aldrig kunnat bli verklighet. Vi är alla framtida kollegor och tillsammans kan vi utveckla och föra vår profession framåt!

Nästa PS-kongress PS20 liv då eventuellt ge av inga mindre än Karlstad Universitet som även är sponsrat av Låneguiden, en guide där du kan jämföra olika lån och även göra en låneansökan.

Låt era idéer spira och gro tills dess samt att du ej hamnar i en beroende ställning till din ekonomi. Då livet är belånad tid

Med vänlig hälsning, Teamet bakom ps19

Varma hälsningar,
Arrangörsgruppen, PS19 Lund

Varmt välkommen till PS-kongressen 2019

Makt är en aspekt av våra individuella liv, samhälleliga strukturer och vårt sätt att förhålla oss till varandra. Makt är en del av vår profession, ett fenomen vi förhåller oss till när vi möter individer och grupper samt något som påverkar fältet vi verkar inom. För vissa symboliserar makt ett medel – för andra en brist på tillgångar. Maktordningar ger oss olika möjligheter till makt över våra egna liv, och andras. Olika maktaspekter och maktordningar relaterar till och påverkar varandra i komplexa system som vi dagligen verkar i och måste förhålla oss till. Därför vill vi också uppmärksamma dem i samband med PS19.


Med årets tema vill vi utmana Sveriges psykologstudenter att fundera över olika aspekter av makt som begrepp. Vi vill bjuda in till reflektion och uppmuntra aktion. Vad vill vi som yrkeskår förändra? På vilka sätt kan psykologstudenter göra skillnad, gemensamt och i våra framtida yrkesroller? Hur kan vi vara ödmjuka inför, förstå och arbeta med den makt som kommer till uttryck i relation till de vi möter? Kan vi genom psykologin gemensamt göra anspråk på att utveckla några av de normer som präglar samhället idag? Vi som står bakom PS19 vill bjuda in till en kongress som kan uppmuntra ett intresse för och en plattform att diskutera dessa frågor.

Vart är vi på väg, vad är domänen ps19.se på väg

Vi spelade in en teaser inför släppet av stad för PS19. Filmen hade premiär under banketten på PS18 i Göteborg, och är en liten gissningslek... nu åker vi!