Om konferensen

Välkommen till en sida som beskriver den psykologikonferens som arrangerades i Lund år 2019. Det var Sveriges största konferens för studenter på psykologiprogrammet samt som läste fristående psykologikurser på något av landets olika universitet. Det var en viktig mötesplats där psykologistudenter kunde utbyta erfarenheter, kunskaper och idéer med varandra i en ömsesidig andra. Konferensen hölls i lärdomsstaden Lund, som har ett av Sveriges äldsta universitet, Lunds Universitet. Lunds Universitet har vidare en mycket ansedd psykologutbildning som årligen utbildar många psykologer.

PS19 är på många sätt ett föredöme när det gäller konferenser studenter emellan. Konferensen hade makt som särskild inriktning för programinnehållet, vilket naturligtvis är ett centralt begrepp för psykologer som människor i allmänhet att förhålla sig till. Det kan antas att många tog med sig ett kritiskt förhållningssätt till makt och en förmåga att reflektera kring de maktordningar som finns omkring oss.